icon Chi nhánh

Shop Reverside

Địa chỉ: Shop ST-05, Block E đường Nguyễn Lương Bằng khu phố Riverside Residence, phường Tân Phú, PMH, TPHCM Số điện thoại: 08-54171877 Điện thoại đặt chỗ: 0906-941-544

Shop Grandview

Địa chỉ: Shop CN1-3/3SB-6-1, 175 đường Nguyễn Đức Cảnh, khu phô Grandview, phường Tân Phong, Phú Mỹ Phong Số điện thoại: 08-5417-1877 Điện thoại đặt chỗ: 0906-941-599